Exploratorium Ontdekking Aarde komt naar Twente

De nieuwe dagattractie Exploratorium Ontdekking Aarde (EOA) zocht een geschikte vestigingslocatie. Invisor vond in opdracht van de initiatiefnemers de juiste plek.

Exploratorium Ontdekking Aarde

EOA is een dagattractie met de aarde als thema. Die wordt in al zijn facetten belicht. Zo komen het ontstaan, natuur en cultuur uitvoerig aan bod, en biedt de catering een variëteit van gerechten uit alle windstreken. Er is verder volop ruimte om expo’s en congressen te organiseren rondom het thema aarde.

Zoektocht naar locatie

De eerste stap in onze zoektocht was het beoordelen van 12 locaties in verschillende delen van het land op geschiktheid. Beoordeling vond plaats op basis van 15 criteria. Van de vier hoogst scorende locaties werden vertegenwoordigers en belanghebbenden benaderd. We wilden vaststellen in h0everre de komst van het Exploratorium zou passen in bestaand beleid en visie en of gemeenten bereid waren mee te werken aan het project. Ook zochten we aanknopingspunten met de regio’s om het project daarin te kunnen verankeren.

Twente

De keuze is, aan de hand van de overleggen, gevallen op de regio Twente. In april is begonnen met de definitiefase, waarin haalbaarheid en de uiteindelijke vorm van het project worden bepaald. Als alles mee zit kan EOA over ruim vier jaar zijn deuren openen voor publiek!

Contactpersoon: de heer ir. E.H.A. (Eric) Hol